L&B Contemporary Art
“Coleccionismo de arte: ¿pasión o inversión?”

Ciclo de Conferencias: charlas sobre el coleccionismo actual

Centro de Arte Contemporáneo Cal Massó de Reus

14 y 28 de OCTUBRE – 4 y 18 de NOVIEMBRE 2008

Enlace: http://reusdigital.cat/noticies/cal-mass-acollir-un-cicle-de-confer-ncies-sobre-el-comer-de-lart

Art collecting : Passion or Investment?
Conferences cycle about the economic and cultural activity surrounding the Art Market ­ New access, structures and contemporary art market –


PEAKERS:

David G. Torres: Director of the Master of Art Collecting (UB).

Lourdes Fernández: Director of ARCO (Contemporary Art Fair of Madrid).

Macu Morán:Manager of Artnet Spain and founder of VideoArtWorld (Virtual Fairs platforms).
Aurora Zubillaga: Director of Sotheby's Barcelona (Art auction)

Cecilia Lobel: Director of L&B Contemporary Art (Consulting and Art selling)
Collectors round table.


OBJECTIVES:

With the participation of top professionals from the contemporary art world, the proposal intends to get to know and bring to awareness, through the methods and structures of current business, the new emerging markets of art collecting. Proposing art as a source of inversion and business in the sense of expansion, the conferences hope to clear up, debate, and define current means of commercialization.

• Define the formulas of traditional trade: fairs, auction, galleries and merchants.
• Propose and bring to light the E‐commerce or virtual market of art (ex. artnet, VideoArtWorld...)
• Debate the strong irruption in the market of eastern artists.
• Clear up the importance of assessment at the moment of inversion in works of consolidated artists or future artists.
• Propose to private business the option of sponsorship and patronage as possible means of acquiring art pieces.

Inside an economy of credit and consumption, the conferences hope to recuperate and update the role of private business in the promotion of contemporary art, approaching them to traditional trade systems as well as to new methods of virtual purchasing. Having present the importance in a modern economy the investments on added value, conferences will present the art business as a sector able to intensify the economic tissue in a particular area, providing new growth resources.


In order to find the support of the administration into this economy, we recuperate art as a natural resource of economic value: an international trade good for the promotion of the national economy abroad. With the social compromise of medium and large businesses, a commercial platform of patronage and sponsorship will create a dynamic for the internationalization of the economy, investing in the divulgation and promotion of art and culture contemporarily.


CONTENT:

With the intention of establishing a debate on the relationship between art and the business market, the Centro de Arte Cal Masso de Reus and the cultural services enterprise L&B art+communication, propose a series of conferences and speeches in ordert to develope the knowledge towards art collecting and the reality of current art. Through means of the contrasted vision of various professionals in the art world, the hope is to deepen in the figure of collecting art – public and private – responding to practical aspects that affect nowadays reality.

How does one create a collection of art? What role do museums and fairs play in the promotion of contemporary art? Is art a safe investment? How do the new technologies affect the business of art? How is it possible to internationalize Spanish and Catalan art? How does artistic critique influence the value of contemporary art?

The main objective of the conferences is giving a place for experts to increase everyone knowledge on the different disciplines of the art world: gallery owners, emerging collectors, museum curators, patronage, cultural managers, journalists, critics, art lovers, investors...

With this intention the following experts have been invited.

PROGRAM:
1.TUESDAY OCTOBER 14TH / 19:00h: ART COLLECTING: A STATE OF THE QUESTION

DAVID G. TORRES: Director of the Master of Art Collecting (UB). Art critic and independent curator. Common contributor of El Mundo's “El Cultural” and “Art Press”. Co‐director of ADesk Magazine. Bulletin of CASM Chief Editor. Author of many articles and monographics, he has curated exhibitions in the Fundación La Caixa of Barcelona, La Fundación Miró, and Palais de Tokyo in Paris, the MACRO of Rome, the Museum of Art of Reikjavij, etc.


2.TUESDAY OCTOBER 28TH / 18:30h: THE ART MARKET: THE ROLE OF INTERNATIONAL FAIRS AND THE VIRTUAL MARKET REVOLUTION

LOURDES FERNANDEZ: Director of ARCO, Contemporary Art Fair of Madrid. MACU MORAN: Manager of artnet Spain (the most powerful website of the art market worldwide, promoter of e‐commerce in today's art market globalization). Founder of Videoartwold (new media market) and independent critic and curator.


3. TUESDAY NOVEMBER 4TH (changed to Dec 2th) / 19:00h: AN EXPANDING ART MARKET: AUCTIONS AND NOVELTY OF CHINESE ART

AURORA ZUBILLAGA: Director of Sotheby’s Barcelona
CECILIA LOBEL: Director of services company L&B art+comunicació and L&B contemporary art consulting.
Independent curator. She has worked in art centers such the Museum Peggy Guggenheim de Venice, Venice's Biennial, Fundación La Caixa and The Red Mansión Foundation in London, specialized center of contemporary Chinese art


4. TUESDAY NOVEMBER 18TH / 19:00h: PUBLIC AND PRIVATE ART COLLECTORS
COLLECTORS ROUND TABLE

CICLE DE CONFERÈNCIES OCTUBRE – NOVEMBRE 2008
CENTRE DʼART CAL MASSÓ DE REUS

COL·LECCIONISME, COMERÇ I MECENATGE
EL COL.LECCIONISME DʼART: PASSIÓ O INVERSIÓ ?
Nous accessos, estructures i mercats de l'art contemporani.

Amb la intenció dʼestablir un debat sobre el vincle entre art i mercat, des de lʼInstitut Municipal de Museus de Reus sʼha coorganitzat, amb lʼepresa de serveis culturals L&B art+comunicació, un cicle de conferències i de xerrades que puguin ampliar el coneixement entorn del tema del col·leccionisme i la realitat de lʼart actual.

A través de la visió contrastada de diferents professionals, es pretèn aprofundir en la figura del col·leccionista -públic i privat- i respondre a aspectes pràctics que afecten la realitat de lʼart del nostre temps:

Com es crea una col·lecció? Quin paper juguen els museus i les fires en la promoció de lʼart contemporani? És lʼart un valor dʼinversió segur? Com afecten les noves tecnologies al comerç de lʼart actual? Què sʼha de fer perquè lʼart català i espanyol arribin a internacionalitzar-se? Com influeix la crítica en la valoració de lʼart contemporani?

Lʼobjectiu de les xerrades és donar veu als experts i ampliar els coneixements de totes aquelles persones interessades i vinculades amb el món de lʼart des de diferents àmbits: galeristes, col·leccionistes emergents, tècnics de museus, mecenes, gestors culturals, restauradors, crítics, apassionats de lʼart, inversors...


Amb la intenció de contestar aquestes i més preguntes sʼha convidat a participar els següents experts:


1. DIMARTS 14 DʼOCTUBRE / 19:00h
EL COL·LECCIONISME DʼART: UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ

DAVID G. TORRES: Director del Màster de col·leccionisme de la UB. Crític dʼart i comissari independent. Col·laborador dʼEl Cultural dʼEl Mundo i Art Press. Codirector de la revista A-Desk. Editor del Butlletí del CASM. Autor de nombrosos articles i monogràfics. Ha comissariat exposicions a la Fundació “La Caixa” de Barcelona, la Fundació Miró, el Palais de Tòquio a París, el MACRO de Roma, el Museu dʼArt de Reykjavik, etc.


2. DIMARTS 28 DʼOCTUBRE / 18:30h
EL NEGOCI DE LʼART: EL PAPER DE LES FIRES INTERNACIONALS I LA REVOLUCIÓ DEL MERCAT DE LʼART VIRTUAL

LOURDES FERNANDEZ: Directora de la Fira dʼArt Contemporani ARCO de Madrid. MACU MORAN: Responsable d'ARTNET a Espanya (portal més potent de difusió i venda dʼart per Internet i el gran promotor del comerç electrònic en l'era de la globalització). Comissària independent i promotora de VideoArtWorld (new media market).


3.DIMARTS 4 DE NOVEMBRE / 19:00h
UN MERCAT EN EXPANSIÓ: LES SUBHASTES I LA NOVETAT DE LʼART XINÈS

AURORA ZUBILLADO: Directora de SOTHEBYʼS Barcelona.
CECILIA LOBEL: Directora L&B art+comunicació i L&B contemporary art. Comissària independent.
Ha treballat a centres d'art contemporani com el Museu Peggy Guggenheim i la Biennal de Venècia, la Fundació "la Caixa" i The Red Mansión Foundation de Londres, centre especialitzat en art xinès contemporani.


4.DIMARTS 18 DE NOVEMBRE / 19:00h
COL·LECCIONISME DʼART PÚBLIC I PRIVAT: TAULA RODONA DE COL.LECCIONISTES